Jaga med hund

Att jaga med hund är väldigt vanligt i Sverige och det finns många olika hundraser som traditionellt sett räknas som jakthundar. Faktum är så många som en fjärdedel av alla registrerade hundar i Sverige faller in under begreppet jakthund.

Det finns en mängd namn för olika typer av jakthundar beroende på vad de historiskt sett avlades för att jaga. Termer som drivande, ställande, apporterande, förföljande, skällande, stötande och stående är alla kategorier av hundar, ofta med flera olika raser representerade i varje kategori.

Jakthundar är ofta väldigt aktiva rashundar som regelbundet bör få utlopp för sina jaktinstinkter. Det finns dock många ”jakthundar” som idag hålls som sällskapshundar och klarar sig med andra aktiviteter.

Det är viktigt att utforska vilken typ av hundras som passar bäst för en viss typ av jakt, och en hund som ska hålla på med jakt ska helst ha tränats för detta redan i tidig ålder, men tack vare rasens naturliga instinkter kan det ibland räcka med en kurs för att utveckla dessa rent praktiskt.

Att jaga med hund kan också betyda att man behöver en del specialutrustning. Det är sällan något väldigt omfattande eller dyrt dock, och en välutrustad jaktbutik har oftast det man behöver för hunden.

Har man en rashund och är intresserad av vilken typ av jakt den är lämpad för kan man alltid ta kontakt med ras- eller specialklubben för mer information.

Att jaga säkert

Det är alltid viktigt att tänka på säkerheten när man jagar, inte minst för att laddade vapen är med i bilden. För att alla som deltar ska vara säker är det bra att följa en checklista innan så alla är medveten om vad som gäller vid alla skeden i jakten.

 • Varje deltagare i alla jaktlag måste bära signalfärger för att synas tydligt för alla andra.
 • Kommunikation ska vara tillgänglig mellan alla deltagare. Enklaste sättet är genom jaktradio då de har en räckvidd på några kilometer, som kan förlängas ytterligare med en passande antenn.
 • Varje pass bör göras så säkra som det bara går. Detta betyder att alla farliga skjutriktningar märks upp och om säkerheten inte är tillräckligt bra i något pass ska man inte använda dem.
 • Jakttorn bör alltid inspekteras innan användning; kontrollera att träet inte har ruttnat eller att det finns något annat som kan göra användningen av tornet osäkert.
 • Innan ett skott avlossas ska man alltid kontrollera att godkänt kulfång finns. Jakthundar ska också bekräftas vara utanför positioner för rikoschetter och eventuellt splitter. Kan inte detta säkras ska skottet hållas inne.
 • Hundförare måste alltid ha koll på var passkyttarna befinner sig och ha kommunikation med dessa när denne närmar sig.
 • Om ett villebråd skadeskjuts ska ingen passkytt ge sig av och leta på egen hand. Använd jaktradion för att koordinera vem som ska göra vad i sådana situationer och se till att alla närvarande blir informerad.
 • En deltagare som gör eftersök ska alltid veta var passkyttarna finns för att kunna avlossa säkra skott.
 • Kommer man i närheten av grannjaktlag är det viktigt att informera dem om detta och förtydliga ens position.
 • Räkna alltid med att eventuellt obehöriga kan finnas på plats. Detta inkluderar personer som vandrare och bärplockare.
 • Varje deltagare ska ha skjutit kontrollskott med varje vapen de har med sig.

 

Fånga sitt byte på mer än ett sätt

Att jakt och fotografering kan gå hand i hand är självklart, dom har många likheter med varandra. Man sitter i skogen i flera timmar i väntan på just den där stunden som dyker upp på en splitsekund och är sen över lika fort. Att fånga sitt byte på bild kan vara lika roligt som att fånga det på jakt och ibland ge en väldigt bra bild på ett minne man troligen aldrig kommer glömma.

photographer-taking-a-shoot-with-a-digital-camera

Som jägare kan det vara svårt att hantera en kamera samtidigt som man jagar speciellt om man inte har så mycket erfarenhet av hur kameran fungerar. Vilken kamera du har spelar inte så stor roll men när du är ute på jakt och kan inte eller vill inte gå så nära ditt byte så är en zoom objektiv att föredra eftersom du kan istället för att gå nära kan du bara zooma in.

Om du har tagit några väldigt bra bilder som du vill framkalla så kan man göra det hos BGA Fotobutik. Dom har även ett stort utbud av ramar och som pricken över i:et kan man förstora bilden direkt på deras sida så om du inte har en zoom eller behöver förstora ännu mer så går det utmärkt.

Några andra saker att tänka på när man tar ut kameran på jakt är att beroende på väder kan du behöva nåt sorts väder skydd för kameran, ett stativ kan vara att föredra beroende på vad fort sorts foton du vill ta.

Teknisk support på jakten

Under jakten är det ofta millisekunder som skiljer mellan framgång och misslyckande. Samtidigt tillbringar man många långa timmar i relativt utsatthet för vind och väder. Tillsammans ställer detta höga krav på utrustningen. Kläder och verktyg, men framför allt de tekniska enheterna måste fungera felfritt i alla lägen och får absolut inte svika när det väl gäller att tänka och handla kvickt.

Viltkamera

En avgörande komponent under jakten är kikarsiktet. Beroende på typen av jakt behövs en motsvarande kikare. Ska du skjuta långhållsskott under älgjakten eller letar du efter det optimala kikarsiktet till nästa drevjakt? Egenskaper som skottfasthet, hållbarhet, elektronik och linskvalitet stiger ofta proportionellt i relation till priset. Även fast de flesta föredrar ett belyst riktmedel hänger andra aspekter som exempelvis idealvikt eller förstoringsgrad i stor utsträckning på rent personliga preferenser. Näst efter att faktiskt få prova på produkterna är det bästa alternativet att läsa branschtidskrifternas egna tester.

Ett annat praktiskt tekniskt hjälpmedel, som däremot snarare spelar en biroll under själva jakten är viltkameran eller åtelkameran. Åtelkameror används i förberedande syfte för att övervaka djurens beteende- och rörelsemönster inom jaktområdet. Kameran tar självständigt bilder utifrån de parametrar användaren har ställt in. Vanligtvis låter man kameran vila under en viss del av dygnet, eftersom djuren inte heller är aktiva under dessa timmar. På så vis skonas batteriet.

Ytterligare en smart pryl är jaktradion. Men att hitta den bästa enheten är inte det lättaste. Prissättningen motsvarar nämligen inte alltid den faktiska kvaliteten hos produkten. Dessutom finns det en mängd olika utföranden som ofta försetts med en del specialfunktioner. Eftersom de är unika blir de många apparatena ännu svårare att jämföra. Viktigast är nog ändå grundläggande saker som batteriets livslängd och räckvidden vid signalöverföringen. Stor användarvänlighet och ett högt väderskydd är också matnyttiga egenskaper.

Börja jaga

Gillar man skytte borde man prova på jakt. De är starkt hopkopplade och medan du kan vinna medaljer i ena, kan du få hem mat för hela året i den andra hobbyn. Varför inte prova på?

hunting with dog

Jakt sker främst för att kontrollera djurbestånden i de svenska skogarna. Vad man får jaga, under vilken tid, och var i landet, regleras av staten och all annan jakt räknas som tjuvjakt. För att få börja jaga själv måste du ta jägarexamen. Denna går att gå som tredagars intensivkurs på flera platser i landet. Du kan också följa med en erfaren jägare på så kallad uppsiktsjakt.

När du har tagit jägarexamen ska du bli medlem i jägarförbundet, det är inget krav men det är väl värt pengarna! Du får hundratusen nya vänner, får vara med på föreläsningar och aktiviteter runt om i Sverige och får chansen att hitta ett jaktlag att ingå i. Det finns sajter på nätet där du kan söka efter lag som söker fler medlemmar. Man behöver inte alltid tillhöra ett jaktlag på orten, så länge man är beredd att resa ned till jaktmarkerna när det är dags.

Sedan måste man ha rätt utrustning. Förutom kamouflerande kläder ska man också ha lite fritidsutrustning. Är man med i ett jaktlag är det viktigt att ha en jaktradio med sig i skogen. Genom den håller du kontakt med gruppen och behöver inte betala för ett abonnemang (som med telefoner). Välj gärna en radio i en stark färg som orange eller rosa, så du lätt kan hitta den om den skulle komma bort.

Sist så behöver du även ett vapen. Som skyttefantast har du kanske redan vapenlicens, annars måste du skaffa ett. Som jägare med jägarbevis är man berättigad att äga 4 vapen. Alla måste gå att låsa in i ett vapenskåp. Vapenskåpets serienummer och modell ska du skriva ned och skicka in tillsammans med vapenlicensansökan. Om skåpet inte håller Svensk Standard kommer du att behöva skaffa ett nytt innan du får din vapenlicens. Du kan heller inte få licens om du är under 18 år eller om du har ett brottsregister.