Skidskytte

Skidskytte kombinerar skytte med skidåkning i en sport som kräver mångsidiga atleter. Skidskytte har sitt ursprung i Norge där den utövades av landets soldater som en del i deras militära utbildning. Den tidigaste skidskyttetävlingen man känner till skedde 1767 då […]